Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji

Podstawowym celem stosowania wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zużytego powietrza i dostarczenie na jego miejsce powietrza świeżego. Nawiewane powietrze przechodzi przez szereg filtrów w celu uniknięcia przedostawania się do pomieszczeń bakterii, grzybów i innych niebezpiecznych organizmów. Sprawnie działająca instalacja wentylacyjna obniża stężenie szkodliwych zanieczyszczeń w pomieszczeniu do poziomu, który jest akceptowany przez organizm człowieka. Warunkiem dobrego samopoczucia człowieka, a także zdrowia, jest zapewnienie mu właściwego mikroklimatu. A więc prawidłowo użytkowana sieć wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna nam zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne, energooszczędność oraz co najważniejsze komfort pracy.

Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji Aby powietrze dostarczane do budynków spełniało normy i wymogi użytkowe należy pamiętać o regularnym czyszczeniu, dezynfekcji instalacji oraz wymianie filtrów w centralach wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Naszym celem jest dbanie o jakość powietrza we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.

Dążymy do tego, aby instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne dostarczały wyłącznie czyste powietrze spełniające polskie i europejskie normy oraz zapewniały komfort na najwyższym poziomie.

Proponowane technologie czyszczenia przewodów i urządzeń wentylacyjnych gwarantują Państwa firmie zminimalizowanie kosztów zużywania energii

Adres siedziby
JWT KLIMA s.c.
ul. Zakopiańska 58A, 30-418 Kraków
Telefony komórkowe:
+48 600 03 64 64
+48 606 11 38 62
Adres email:
biuro@jwtklima.pl
Serdecznie zapraszamy do kontaktu
AUTORYZOWANY PARTNER Jako autoryzowany partner oferujemy serwis popularnych firm